Architektura Kairu

Spacerując po historycznych częściach Kairu, naszym oczom ukaże się miasto, jakże odmienne architektonicznie od kanonów budownictwa europejskiego. O islamskim charakterze aglomeracji świadczą liczne budowle sakralne: strzeliste wieże minaretów oraz kopuły meczetów, znacząco odróżniające się od zabudowań świeckich. Jedną z najpiękniejszych świątyń Kairu jest meczet Muhammada Alego. Za sprawą użytego do wzniesienia budowli białego wapienia, nazywany jest on Alabastrowym. Kamienie na ten cel pozyskano podczas prowadzonej w XIX w. budowy z piramid w Gizie. Równie chętnie zwiedzanym zabytkiem egipskiej stolicy jest górująca nad miastem średniowieczna cytadela. Pierwotnie służyła do obrony miasta przed krzyżowcami, obecnie w obrębie jej murów znajduje się wiele meczetów oraz kilka muzeów. Zachodnia część Kairu została zaprojektowana w nawiązaniu do wzorców zachodnioeuropejskich. Wzdłuż szerokich ulic wyrastają ogromne osiedla wysokich wieżowców, co kontrastuje z niską zabudową ciasnych uliczek, tradycyjnie kojarzonych z Egiptem. Zdjęcia prezentowane w poniższej galerii zostały wykonane przez Dawida Rychtę.