Architektura świata

Architektura, jakże rozmaicie kształtowana w różnych krajach i epokach, stanowi dorobek kulturowy wielu pokoleń i źródło inspiracji współczesnych projektantów. W tym miejscu zapraszamy na wycieczkę w czasie i przestrzeni wraz z DR-Architektura śladami sławnych budowli i tych mniej znanych, które odwiedziliśmy osobiście.

Wszystkie prezentowane w galeriach zdjęcia są naszego autorstwa. Zamieszczamy je tutaj, by wspólnie z Państwem, gośćmi naszego serwisu, zachwycić się ich pięknem i odbyć wirtualną podróż szlakiem wspaniałych budowli architektonicznych.


Kościół w Pasłęku

Kościół św. Bartłomieja w Pasłęku – gotycki kościół z I połowy XIV wieku. Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii w Pasłęku pochodzą z II połowy XIII w. W 1298 wielki mistrz krzyżacki przyznał parafii tej plac pod budowę nowej świątyni, która około 1350 była gotowa. Obiektem administrowali katolicy do 1525, kiedy proboszcz pasłęcki przeszedł na luteranizm. […]

Kościół św. Piotra w Rydze

Kościół św. Piotra w Rydze – jest jednym z największych zabytków architektury starej Rygi. W kronikach pojawia się o nim wzmianka już w 1209. Był to najważniejszy kościół w średniowiecznej Rydze. Znajdowała się przy nim jedna z starszych szkół w mieście. Budowę kościoła św. Piotra można podzielić na trzy zasadnicze etapy. Dwa pierwsze są związane […]

Katedra w Rydze

Katedra w Rydze (łot. Rīgas Doms) – protestancka katedra w Rydze. Została zbudowana około 1211 nad rzeką Dźwiną. Obecnie pozostaje największą średniowieczną świątynią krajów bałtyckich. Wieża katedry ma obecnie 90 m. W chórze katedry po bitwie pod Kircholmem na rozkaz hetmana Chodkiewicza pochowany został wódz szwedzki Anders Lennartsson(szw.). W katedrze znajdują się ogromne organy przedsiębiorstwa […]

Sobór św. Piotra i Pawła w Petersburgu

Sobór Świętych Piotra i Pawła w Petersburgu – prawosławny sobór w Petersburgu, w kompleksie Twierdzy Pietropawłowskiej. Budowa cerkwi w obrębie Twierdzy Pietropawłowskiej została podjęta miesiąc po rozpoczęciu prac nad budową fortyfikacji, 23 czerwca 1703. Była to pierwsza świątynia prawosławna w budowanej nowej stolicy Rosji. Według tradycji car Piotr Wielki osobiście wybrał miejsce na cerkiew. Pierwsza […]

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew na Krwi

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew na Krwi (ros. храм Воскресения Христова, Храм Спаса на Крови) – sobór wzniesiony w Sankt Petersburgu nad Kanałem Gribojedowa. Budowla została wzniesiona na miejscu, gdzie w 1881 roku został zamordowany car Aleksander II Romanow i stąd właśnie pochodzi popularna nazwa cerkwi – na Krwi. Prace rozpoczął w 1883 roku Aleksander III […]

Cerkiew w Zvenigorodzie

Zwienigorod (ros. Звенигород) – miasto w Rosji, w obwodzie moskiewskim. Położone nad rzeką Moskwą w obrębie Grzędy Klińsko-Dmitrowskiej (część Wyżyny Moskiewskiej) ok. 30 km na zachód od Moskwy. Miejski okręg Zwienigorodu stanowi odrębną jednostkę administracyjną w ramach obwodu moskiewskiego i otoczony jest zewsząd przez terytorium rejonu odincowskiego. Na terenie miasta znajduje się rezerwat „Dolina rzeki […]

Moscow City

Moskwa (ros. Mocква /mɐ’skva/) – stolica Rosji i największe miasto tego kraju. Jest także największym miastem Europy oraz jednym z najważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych, kulturowych, religijnych, finansowych, edukacyjnych, komunikacyjnych oraz turystycznych Rosji. Symbolem architektonicznego renesansu Moskwy są wznoszone w ostatnich latach nowoczesne wieżowce. Do ukończonych należy m.in. tzw. Triumf-Pałas będący aktualnie najwyższym budynkiem w Europie. […]

Cerkiew Wasyla Błogosławionego w Moskwie

Sobór Wasyla Błogosławionego (ros. Собор Василия Блаженного), lub Sobór Opieki Matki Bożej na Fosie, (Собор Покрова Богородицы, что на Рву ) – sobór w Moskwie, znajdujący się na Placu Czerwonym tuż obok Kremla. Zbudowana w latach 1555-1561 przez cara Iwana Groźnego miała upamiętniać zwycięstwo w wojnie z kazańskimi Tatarami i zdobycie ich stolicy – miasta […]

Metro Moskiewskie

Metro moskiewskie (ros. Московский метрополитен) – system kolei miejskiej, głównie podziemnej, zlokalizowany w stolicy Rosji – Moskwie, liczący łącznie 325,4 km długości i składający się z 12 linii, na których znajduje się 195 stacji. Należy do najbardziej obciążonych systemów metra na świecie. Codziennie korzysta z niego 2 392 200 pasażerów (2002). Metro moskiewskie wyróżniają przede […]

Plac Czerwony w Moskwie

Plac Czerwony w Moskwie (ros. Красная площадь) – najbardziej znany plac Moskwy, położony w centrum miasta opodal Kremla – oficjalnej siedziby prezydenta Rosji. Na placu Czerwonym znajdują się liczne cenne zabytki. Jednym z nich jest mauzoleum Lenina, gdzie spoczywa zabalsamowane ciało wodza rewolucji październikowej. W pobliżu znajduje się katedra św. Bazylego i Kreml, nieco dalej […]

Architektura St. Petersburga

Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276. Petersburg jest miastem […]

Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu

Sandomierskie podziemia to rozbudowany system piwnic oraz łączących je tuneli, powstałych pod kamienicami, drążonych od XIV do XV wieku. W latach 70-tych XX wieku z zachowanych fragmentów utworzono podziemną trasę turystyczną. Średniowieczne miasto królewskie – Sandomierz, posiadało bezwzględne prawo składu, dzięki któremu lokalni kupcy zmonopolizowali pośrednictwo w handlu. Przez Sandomierz przebiegały ważne szlaki handlowe prowadzące […]

Podziemia w Opatowie

Podziemia w Opatowie stanowią unikalny zabytek architektury. Począwszy od XIII wieku drążono pod miastem piwnice, które początkowo służyły jako spiżarnie. Z czasem opatowscy kupcy zaczęli rozwijać podziemną część miasta, tworząc sieć piwnic i korytarzy, w których składano liczne towary. Opatów leżał na ważnych szlakach handlowych wiodących na Ruś oraz Węgry. W mieście odbywały się duże […]

Romańska kolegiata w Opatowie

Kolegiata pod wezwaniem św. Marcina w Opatowie to niezwykle piękny i cenny zabytek sztuki romańskiej. Powstanie świątyni datowane jest przypuszczalnie na drugą ćwierć XII wieku. Nie zachowały się żadne dokumenty odnośnie fundacji i budowy kolegiaty. Założenia architektoniczne świątyni Kościół jest trójnawową bazyliką z transeptem, wzniesioną z ciosów piaskowca krzemienistego. Nawa główna zwieńczona jest późnogotyckim sklepieniem […]

Opactwo cystersów w Koprzywnicy

Kościół w Koprzywnicy, wraz z przyległymi zabudowaniami klasztornymi, stanowi zabytek sztuki romańskiej. Pod wpływem nadchodzących nowych kierunków w architekturze ulegał on kolejnym przebudowom. Obecnie mamy tu przegląd różnych stylów – od sztuki romańskiej, przez gotyk, do bogactwa form baroku. Historia opactwa w Koprzywnicy Podsandomierskie opactwo Cystersów zostało ufundowane w XII wieku przez wojewodę Mikołaja Skotnickiego. […]

Zamek królewski w Sandomierzu

Sandomierski zamek królewski został wzniesiony w XIV wieku w efekcie ufundowania budowli przez króla Kazimierza Wielkiego. Warownia ta stanowiła jedną z 32 budowli powstałych decyzją królewską, mającą na celu wzmocnienie obronności kraju – Sandomierz w okresie średniowiecza i renesansu pełnił funkcję jednego z ważniejszych miast Małopolski. Zamek stanowił siedzibę starostów królewskich, a często w jego […]

Romańsko-gotycki kościół pw. św. Jakuba w Sandomierzu

Początki świątyni Powstały w XIII wieku, z fundacji biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, klasztor w Sandomierzu jest drugą lokacją zakonu dominikanów w Polsce i jednym z najstarszych opactw tego zgromadzenia w Europie. Decyzja o budowie, jak podaje kronikarz Wincenty Kadłubek, zapadła w 1226 roku, a prace zakończono w 1241 r. Wzniesiony wówczas kościół stanął na miejscu […]

Gotycko-barokowa bazylika katedralna w Sandomierzu

Jednym z bardziej zdobnych kościołów w Polsce, a do tego posiadających wielowiekową tradycję, jest bazylika katedralna w Sandomierzu, położona na wzgórzu katedralnym, w pobliżu sandomierskiego zamku królewskiego. Szczególną uwagę warto w nim zwrócić na poddane w ostatnich latach gruntownej renowacji polichromie bizantyńskie. Malowidła te zostały ufundowane przez króla Władysława Jagiełłę, który zmierzając do Krakowa na […]

Szlakiem Europejskiego Gotyku Ceglanego w Toruniu

Toruń słynny jest na cały świat jako miejsce narodzin Mikołaja Kopernika. I tu też mieści się „Dom Kopernika”, w którym prawdopodobnie urodził się znany astronom. Mianem tym określany jest zespół dwóch późnogotyckich kamienic typu hanzeatyckiego, którym oryginalny wygląd przywrócono podczas prac rekonstrukcyjnych w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Mieści się w nich Muzeum Okręgowe […]

Zespół Staromiejski Torunia

Zespół Staromiejski Torunia to jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych Polski, który od 1997 roku wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Na ten wyjątkowy kompleks składa się blisko 1100 budynków wpisanych do rejestru zabytków. Wiele obiektów to budowle gotyckie, dlatego też Toruń jest ważnym punktem na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Trzy główne części Zespołu […]