Nasze biuro architektoniczno-budowlane

Naszą dewizą jest solidność i rzetelność. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, zwracając szczególną uwagę na potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Dzięki temu oferujemy obsługę na najwyższym poziomie i obustronną satysfakcję ze współpracy. Taki układ gwarantuje pełną satysfakcję oraz sukces w przejściu całości inwestycji – począwszy od uzyskania dokumentów źródłowych i koncepcji projektowych, po odbiór końcowy budynku oraz jego eksploatację.

Sprawdź nasze referencje!


mgr inż. Dawid Rychta mgr inż. bud. arch. Dawid Rychta
tel. 791-413-777,  dr@dr-architektura.pl
 • Rzeczoznawca budowlany PSRiBS
 • Architekt
 • Konstruktor
 • Kierownik budowy
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego
Absolwent technikum architektoniczno-budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, a także Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na kierunku – Architektura i Urbanistyka.
 • Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji bez ograniczeń.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym bez ograniczeń.
 • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci D+E (Grupa 1,2,3)
 • Uprawnienia UAVO – Unmanned Aerial Vehicle Operator
Wykładowca akademicki z zakresu Budownictwa ogólnego.
Członek MOIA, MOIIB, PZITB oraz członek zarządu PSRiBS.
Doświadczenie zawodowe – Wieloletnia współpraca z biurami architektoniczno-budowlanymi, konstrukcyjnymi, rzeczoznawcami oraz firmami wykonawczymi. Liczne szkolenia, warsztaty, konferencje naukowo-techniczne z zakresu architektury, konstrukcji budowlanych, organizacji i technologii budowy oraz prawa budowlanego (czynny udział). Opracowanie kilkuset różnego rodzaju projektów architektoniczno-budowlanych oraz przeprowadzenie procesów wykonawczych. Liczne kontrole okresowe obiektów budowlanych, w tym kontrola techniczna budynków Ambasady Polskiej w Pakistanie, Konsulatu RP w Brazylii, Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Ambasady RP, Konsulatu RP oraz Rezydencji Ambasadora w USA w Waszyngtonie, a także opracowanie Ekspertyzy Technicznej Ambasady RP w Belgradzie w Republice Serbskiej.
Specjalizacjaprojektowanie architektoniczno-budowlane, konstrukcje budowlane, nadzory budowlane, wykonawstwo, kontrole okresowe obiektów budowlanych, ekspertyzy techniczne, dydaktyka akademicka, procedury administracyjne.

mgr inż. arch. Magdalena Chmielewska - Rychta mgr inż. arch. Magdalena Chmielewska – Rychta
 • Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; na kierunku- Architektura i Urbanistyka; w specjalności – urbanistycznej.
 • Dyplom inżyniera architekta zdobyła w roku 2012.
W latach 2008-2011 prowadziła własną działalność w branży architektonicznej. Od 2011 roku do chwili obecnej związana z Firmą DR-ARCHITEKTURA. Posiada doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla budynków: mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz przy wykonywaniu inwentaryzacji budowlanych. Doskonali zdobyte umiejętności i poszerza wiedzy poprzez liczne szkolenia, warsztaty i konferencje naukowo-techniczne. Pracowita i wytrwała ale co najważniejsze posiada talent inżynierski i artystyczny dzięki czemu praca przez nią wykonana pełna jest zarówno technicznej precyzji ale również kreatywności.