Bazylika św. Floriana w Warszawie

Bazylika katedralna św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła – kościół na warszawskiej Pradze (dzisiejsza dzielnica Praga Północ) wzniesiony w latach 1887-1904 wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, twórcy kilkudziesięciu świątyń w Polsce, który uznał go za swoje największe osiągnięcie, pierwotnie jako kościół parafialny. Ustawiony przy okrągłym wówczas placu, nazwanym później placem Weteranów 1863, przy osi komunikacyjnej Pragi (obecnej Trasie W-Z), miał stanowić przeciwwagę dla prawosławnej cerkwi św. Marii Magdaleny oraz licznych ówczesnych budynków administracji Imperium Rosyjskiego. Jego dwie smukłe, 75-metrowe wieże z miedzianymi dachami pokrytymi zieloną patyną są charakterystycznym elementem Pragi, widocznym z dzisiejszego Mostu Śląsko-Dąbrowskiego i ze Starego Miasta. Kościół zbudowany w formie trzynawowej bazyliki z transeptem. Posiada dwie wysokie wieże i trzecią niższą (sygnaturkę). We frontowej elewacji, wykonanej z surowej cegły, nad wejściami umieszczono mozaiki: z postacią Chrystusa, herbem Pragi i herbem pierwszego biskupa warszawsko-praskiego Kazimierza Romaniuka. Również wnętrze utrzymane jest w fakturze ceglanej. Na postumencie w prawej nawie znajduje się barokowa figura św. Floriana – patrona strażaków, który wraz ze św. Michałem Archaniołem jest patronem świątyni. Forma i układ przestrzenny kościoła nawiązują do tzw. gotyku mazowieckiego lub nadwiślańskiego. Świątynia ta jest traktowana przez znawców architektury jako wzorcowa w polskiej architekturze sakralnej, wzorowało się na niej wielu projektantów innych kościołów. Konsekrowany w 1901. W latach 20. konstrukcja wysokich wież została naruszona, toteż zostały one obniżone. Kościół wysadzony przez wycofujących się Niemców we wrześniu 1944, odbudowany staraniem mieszkańców Pragi (odbudowa trwała do 1972). Od 1992 kościół jest katedrą diecezji warszawsko-praskiej. W 1997 uzyskał tytuł bazyliki mniejszej. W listopadzie 1994 przed kościołem odsłonięto kamień poświęcony ofiarom rzezi Pragi, a w sierpniu 2005 pomnik ks. Ignacego Skorupki. Informacja pochodzi ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_katedralna_św._Michała_i_św._Floriana_w_Warszawie. Zdjęcia prezentowane w poniższej galerii zostały wykonane przez Dawida Rychtę.