Podziemia w Opatowie

Podziemia w Opatowie stanowią unikalny zabytek architektury. Począwszy od XIII wieku drążono pod miastem piwnice, które początkowo służyły jako spiżarnie. Z czasem opatowscy kupcy zaczęli rozwijać podziemną część miasta, tworząc sieć piwnic i korytarzy, w których składano liczne towary. Opatów leżał na ważnych szlakach handlowych wiodących na Ruś oraz Węgry. W mieście odbywały się duże jarmarki, a miejscowi mieszczanie pośredniczyli w handlu towarami.

Rozległe podziemia powstałe w lessowym podłożu rozbudowano w XV i XVI wieku. Składy drążono nie tylko pod kamienicami, ale pod miejskimi ulicami i placami. Sieć piwnic korytarzy i lochów objęła z czasem całą powierzchnię pod miastem, tworząc trzy kondygnacje i sięgając nawet do 15 metrów w głąb ziemi. Podziemia zostały wyposażone w system wentylacyjny oparty na sile grawitacji. Niższe kondygnacje za pomocą pionowych i skośnych tuneli połączono z kondygnacjami wyższymi, a te natomiast z powierzchnią.

Podziemna trasa turystyczna

W chwili obecnej mamy możliwość zwiedzania części opatowskich podziemi, na bazie których w 1984 roku otwarto podziemną trasę turystyczną. Obejmuje ona, połączonych korytarzami i schodami, czterdzieści sześć łukowo sklepionych komór, rozłożonych na trzech kondygnacjach. Długość trasy wynosi ok. 400 metrów przy czym jest to niezwykle ciekawy labirynt lochów, schodów i piwnic. Podziemia w Opatowie stanowią swoisty unikat w skali Polski. Zachowały się tam wyrobiska z fragmentami dawnej obudowy, a także odcinki odsłoniętej calizny górotworu lessowego.

Najstarsze detale podziemnej architektury pochodzą z XV wieku. Część piwnic i korytarzy została współcześnie zabezpieczona i oblicowana cegłą i kamieniami. Tworzy to interesujący przegląd różnych zastosowań architektonicznych. Współcześnie w poszczególnych piwnicach urządzone są tematyczne wystawy związane z historią i geografią okolicy. Ciekawostką jest tu zachowany fragment tzw. przodka, upamiętniający pracę górników, którzy w latach siedemdziesiątych odkrywali i odbudowywali opatowskie podziemia.

Zdjęcia prezentowane w poniższej galerii zostały wykonane przez Dawida Rychtę.