Skansen w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu prezentuje zespół zabudowań wiejskich charakterystycznych dla środkowej części Polski. Układ wsi, zwanej rzędówką, ukształtował się na Mazowszu w XIX wieku. Typowe jest tu zlokalizowanie budynków wzdłuż jednej strony drogi i prostopadłe położenie pól uprawnych po drugiej. Na terenie skansenu została odtworzona typowa wieś mazowiecka, której układ prezentuje dziewięć zagród włościańskich. Zabudowania swym wyglądem wiernie odzwierciedlają zróżnicowanie majątkowe panujące dawniej na wsi. Są tu zarówno małe jednoizbowe chałupy wyrobników, jak i okazałe domostwa zamożnych chłopów. W możniejszych obejściach znajdują się oprócz stodół, czy obór, także pasieki i gołębniki. Poza zabudowaniami gospodarskimi obejrzeć można także zespół karczemny, zabudowania dworskie oraz osiemnastowieczny kościół wraz z dzwonnicą. Godnym uwagi obiektem jest wiatrak typu „koźlak”, reprezentujący najstarszy rodzaj młyna wiatrowego, jaki był wykorzystywany w Europie. Skansen zajmujący obszar ok. 60 hektarów sprawia wrażenie tętniącego życiem. W przydomowych ogródkach uprawiane są warzywa i kwiaty, a w zagrodach żyją zwierzęta hodowlane. Dodatkowego uroku dodaje tu mała architektura – przydrożne krzyże i kapliczki wplecione w wiejski krajobraz. Zdjęcia prezentowane w poniższej galerii zostały wykonane przez Dawida Rychtę.