Zamek w Kliczkowie

Zamek Kliczków – zamek znajdujący się we wsi Kliczków (gm. Osiecznica, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie).
  • 1297 (?) powstanie murowano-drewnianego zamku na wysokim, prawym brzegu Kwisy w systemie warowni granicznych książąt świdnicko-jaworskich. Ufundowany prawdopodobnie przez Bolka I Surowego do obrony przed najazdami czeskimi,
  • pod koniec XIV wieku zamek utracił znaczenie obronne; lenno królów czeskich,
  • 1579 Rechenbergowie otrzymują od cesarza Rudolfa II zamek wraz z folwarkiem jako lenno – przebudowano go na rezydencję renesansową; fundacja ołtarza w kościele pw. Trzech Króli; Kliczków otrzymał prawa miejskie i targowe,
  • 1611 wizyta króla Czech i cesarza Niemiec Macieja,
po zakończeniu wojny trzydziestoletniej Kliczków jest własnością rodu von Schellendorf,
  • 1703 dobra w spadku otrzymuje rodzina von Frankenberg związana z niemieckim dworem cesarza Leopolda I; wokół zamku powstaje założenie parkowe,
  • 1747 majątek kliczkowski nabywa rodzina von Promnitz,
w posiadaniu rodziny zu Solms-Baruth od 1767 aż do konfiskaty majątku przez nazistów podczas II wojny światowej na skutek aresztowań po nieudanym zamachu na Hitlera,
 • w okresie wojen napoleońskich majątek zniszczony i rozgrabiony przez wojska napoleońskie,
 • w XIX wieku rezydencja kilkakrotnie gruntownie przebudowywana,
 • w latach 1877-1918 na zaproszenie właściciela dóbr w Kliczkowie gościł wielokrotnie cesarz niemiecki Wilhelm II,
 • majątek przetrwał II wojnę światową bez większych zniszczeń; w 1945 doszczętnie rozgrabiony przez Armię Radziecką i szabrowników podążających za frontem; następnie siedziba nadleśnictwa,
 • 1970 zrujnowany obiekt przejmuje Politechnika Wrocławska; pierwsze powojenne próby remontu zamku,
 • pod koniec XX wieku wrocławska firma Integer SA kupiła ruiny zamku wraz z częścią zdewastowanego parku od gminy Osiecznica,
 • 2001 zakończono kompleksową odbudowę i adaptację kliczkowskiego zamku na centrum hotelowo-konferencyjne.
Informacja pochodzi ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Kliczkowie. Zdjęcia prezentowane w poniższej galerii zostały wykonane przez Dawida Rychtę.