Audyty energetyczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększenia efektywności zarządzana energią zużywaną w budynkach na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody użytkowej, pragniemy zaproponować współpracę i zaoferować  usługi w zakresie doradztwa techniczno-energetycznego polegającego na przeprowadzaniu analizy i sprawdzeniu  zasadności przeprowadzenia ewentualnej termomodernizacji nieruchomości.

Oferujemy wykonywanie audytów energetycznych tj. opracowań określających zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiącgo jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459].

Audyt energetyczny jest dokumentem na podstawie, którego:

  • uzyskać można rzetelną informację o potencjalnych oszczędnościach kosztów utrzymania danej nieruchomości,
  • dokonuje się oceny stanu aktualnego oraz wyboru najbardziej  pożądanych rozwiązań  i usprawnień poprawiających efektywność energetyczną, wyrażoną podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi,
  • uzyskać można częściowe sfinansowanie inwestycji w formie premii termomodernizacyjnej na spłatę części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. [Aby ją uzyskać należy osiągnąć wymagane w ustawie oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Premia przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku, dlatego mogą się o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość premii termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie może jednak wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego].

Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych uzyskać można  poprzez wykorzystanie dotacji i pożyczek Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykorzystanie mechanizmów finansowych  dostępnych w Regionalnych Programach Operacyjnych w całym kraju. Audyty energetyczne są wyceniane indywidualnie , kwoty wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych przeważnie uzależnione od wielkości budynku – jego kubatury oraz dostępności i stanu posiadanej przez Inwestora dokumentacji technicznej obiektu (podkład budowlany). Dla uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych koszt przygotowania audytów jest kosztem kwalifikowanym i jest w całości  refundowany.