Kolorystyka

W trakcie projektowania naszym zadaniem jest pomoc w dobraniu odpowiedniej palety barw, tak dla obiektów nowoprojektowanych, jak i w przypadku obiektów modernizowanych  wymagających określenia nowej kolorystyki elewacji lub wnętrz.

Kolory odgrywają w naszym życiu olbrzymie znaczenie. Barwy są wszędzie i mają zasadniczy wpływ na estetykę poszczególnych elementów, jak i na nasz nastrój.

Kolor to odbite światło, widzimy je i czujemy poprzez oczy, zmysły i mózg. Człowiek dostrzega zaledwie 40% spektrum światła (tęczy kolorów), jednak od typowo naukowego podejścia do barw i kolorów odcina się wielu ludzi, wierząc i twierdząc, że nasza wrażliwość na barwy pozostaje w ścisłym związku z wrażliwością uczuciową i że wraz z rozwojem duchowym będziemy mogli dostrzegać odcienie, których dziś nasze oko nie jest w stanie odróżnić.

Podsumowując, ciepłe kolory posiadają wysoką energię, mają również najdłuższe fale ze wszystkich barw widzialnych. Zupełnie inaczej jest z chłodnymi błękitami i fioletami, które mają znacznie mniejszą energię, a ich fale należą do znacznie krótszych.

Projektowanie kolorystyki elewacji z kilku powodów jest jednym z trudniejszych zadań, z jakim przychodzi  się zmierzyć projektantowi podczas remontu budynku. Po pierwsze problematycznym zadaniem jest stworzenie spójnej kolorystyki budynku, po drugie dowolność doboru kolorów jest ograniczana przez instytucję plastyka miejskiego lub Urząd Konserwatorski, dodatkowo etap ten zwykle wywołuje sporo emocji zarówno u inwestora, jak projektanta, ponieważ dobór koloru będzie miał decydujący wpływ na odbiór wizualny obiektu prze kolejne lata jego istnienia.

Dobór konkretnego odcienia farby nie jest łatwy. Istotne jest myślenie o budynku jako o całości, i myśląc o kolorze tła elewacji należy wziąć pod uwagę pozostałe elementy, które budują plastykę budynku, takie jak detale architektoniczne, stolarka okienna i drzwiowa, okucia balkonów, kraty, parapety, kolor dachówki itd. Kolorystyka wszystkich tych elementów będzie składała się na odbiór całości, zatem ważne jest myślenie o wzajemnej ich relacji.

Instytucja plastyka miejskiego, którego zgodę należy uzyskać planując remont lub budowę często sugeruje dobrać kolor, który najlepiej wkomponuje się w przestrzeń miejską. Dokonując wyboru koloru należy brać pod uwagę w jakim otoczeniu znajduje się budynek, jaki kolor mają sąsiednie budynki i jakie tendencje kolorystyczne wykazuje cała pierzeja.

Dobór kolorystyki w obiektach zabytkowych, należy zacząć od wykonania badań stratygraficznych, które dostarczą nam informacji, jaka była pierwotna kolorystyka budynku (wymagać będzie tego Urząd Konserwatorski). Zwykle proponuje się powrót do pierwotnej kolorystyki, ale zdarza się, że badania nie dają jednoznacznych wyników (np. pierwotne tynki zostały zastąpione w przeszłości tynkami wtórnymi i nie ma danych do wyciągnięcia wniosków) lub otaczające budynki wymalowane są w już w jakiejś spójnej tendencji kolorystycznej i zasadnym wydaje się poszukanie nowego koloru lub odcienia. Dużo tutaj zależeć będzie od urzędników zatwierdzających projekt, których zadaniem jest spinanie wszystkich planowanych realizacji. Zdarza się, że konserwator zabytków lub plastyk miejski poprosi o pokazanie próbnych wymalowań na obiekcie przed ostatecznym zatwierdzeniem koloru. Sytuacja taka będzie miała miejsce szczególnie w historycznych rejonach miasta, na starówkach i w reprezentacyjnych starych dzielnicach miast objętych wpisem obszarowym do rejestru zabytków. Informację o tym, czy nasz budynek jest objęty takim wpisem możemy uzyskać na stronie Urzędu Konserwatorskiego.

W naszej praktyce projektanckiej wyznajemy zasadę przeprowadzania  w tracie realizacji prac remontowych prób kolorystycznych na obiekcie oraz angażowania zleceniodawcy w tym procesie.

Dla uzyskania efektu harmonii kolorystycznej, i uniknięcia błędu, jakim może być drażniąca kolorystyka budynku, przed zakupem farby elewacyjnej prosimy wykonawcę o wykonanie próbnego wymalowania elewacji o powierzchni ok. 1 m2. Rzadko się zdarza, aby kolor, który wybraliśmy z wzornika kolorów odpowiadał temu, co widzimy na elewacji. Wynika to z praw optyki,  które sprawiają, że odbierana przez nasze oko barwa to wypadkowa rodzaju i odcienia farby, którą zaaplikowano na ścianie, faktury ściany i światła odbitego.

Praktyka ta pozwala na zebranie opinii inwestora, mieszkańców lub innych użytkowników obiektu i ewentualną modyfikację koloru lub zestawu barw. W efekcie wspólnych działań możliwe jest oprócz satysfakcji  klienta osiągnięcie maksymalnie najlepszego efektu końcowego przeprowadzonych prac owocujących dobrym wyglądem budynku.

Zapraszamy do obejrzenia przykładów zastosowania kolorystyki w wykonywanych przez nas projektach architektonicznych.