Menadżer budowy

W imieniu Inwestora podejmujemy się  pełnienia funkcji Menadżera budowy tj. całościowego zarządzania projektem (procesem inwestycyjnym) wraz ze sprawowaniem nadzoru budowlanego przy realizacji obiektów budowlanych, na które składać się będzie:

  • Zarządzanie procesami projektowania, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, itp. i realizacji robót.
  • Tworzenie i zarządzanie procesem optymalnej strategii realizacji zadania.
  • Zarządzanie procesami wyboru, negocjowanie warunków i przygotowanie umów z projektantami, konsultantami, doradcami technicznymi, wykonawcami robót, dostawcami i innymi instytucjami uczestniczącymi w realizacji projektu.
  • Zarządzanie procesem kontroli kosztów we współpracy z managerem kosztów.
  • Kontrola terminów realizacji, odbiory i nadzorowanie robót budowlanych.
  • Sporządzenie raportu końcowego, zarządzanie procesem rozliczeń z wykonawcami i procesem końcowego rozliczenia inwestycji.