Obsługa inwestorska

Zapewniamy obsługę inwestorską w zakresie wypełniania i  składania wszelkich wniosków związanych z obsługą w budownictwie a także koordynacją wszelkich spraw urzędowych - takich jak np.:

  • wydania decyzji o warunkach zabudowy,
  • wydania decyzji pozwolenia na budowę,
  • wydania pozwolenia na użytkowanie.

Rozwiązujemy i porządkujemy sprawy formalne inwestycji.