Projektowanie konstrukcyjne

Projekt konstrukcyjny - jest to projekt rozwiązujący aspekty techniczne danego obiektu budowlanego.

Niezbędnym elementem każdego projektu budowlanego jest część dokumentacji dotycząca konstrukcji obiektu. Każde zamierzenie architektoniczne musi być podparte opracowaniem wskazującym prawidłowy sposób powiązania poszczególnych elementów budowli  pod względem zasad fizyki i ekonomi czyli projektem konstrukcyjnym.

W zależności od przeznaczenia obiektu oraz preferencji Inwestora dobrany zostaje rodzaj (stalowa, żelbetowa, drewniana) i układ konstrukcji (np. podłużny, poprzeczny, mieszany, halowy) oraz technologia jej wykonania (np. tradycyjna, prefabrykowana) .

Podstawą do zwymiarowania poszczególnych elementów w obiekcie, tak podstawowych jak fundamenty, ściany nośne, słupy, stropy, sklepienia  czy więźby dachowe, jak i drugoplanowych typu schody, ściany działowe, posadzki, pokrycia dachowe są stosowne obliczenia konstrukcyjne, które zostają uwidocznione w następnej  fazie projektu w formie  rysunków.

Do prawidłowego wykonania projektu konstrukcji - niezbędna jest duża wiedza techniczna oraz dokładność - gwarantuje nam to nasze doświadczenie oraz współpraca z wysokiej klasy weryfikatorami.

Podejmujemy się projektowania konstrukcji żelbetowych i stalowych  budynków nowoprojektowanych jak też istniejących planowanych do przebudowy lub rozbudowy, w ramach projektu budowlanego lub jako oddzielne opracowanie.