Projekty domów energooszczędnych

Decydując się na budowę domu, który będzie służył przez następne kilkadziesiąt lat, warto zadbać o to aby był to dom na miarę XXI wieku, a więc energooszczędny. Inaczej można go określić jako  ekologiczny, czyli mający jak najmniejszy wpływ na środowisko, ekonomiczny czyli tani w eksploatacji, komfortowy czyli zapewniający mieszkańcom przez cały rok wysoki komfort użytkowania.

Aby dom charakteryzował się powyższymi właściwościami należy go zaprojektować zgodnie z wymogami nowych standardów energetycznych.

Domy  jednorodzinne projektowane typowo, zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami nie są energooszczędne. Przyjmuje się, że ich zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wynosi ok. 100-120 kW/m2.

Za budynki energooszczędne zgodnie z nowowprowadzonymi wymaganiami NFOŚiGW uznaje się obiekty, których zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekraczają 40 kW/m2 (tzw. standard N40 - budynki energooszczędne)  lub 15 kW/m2 (tzw. standard N15- budynki pasywne).

Zachętą do budowania domów o podwyższonym standardzie energetycznym jest  program wspierania budownictwa energooszczędnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który umożliwia pozyskanie dofinansowania na budowę domów jedno i wielorodzinnych.

Mogą z niego korzystać inwestorzy indywidualni, deweloperzy i spółdzielnie, a za ich pośrednictwem nabywcy mieszkań i domów jednorodzinnych.

Jednakże w celu otrzymania dofinansowania muszą być spełnione szczegółowe i specjalne wymagania określone w programie NFOŚiGW. Wymagania dotyczą każdego etapu inwestycji i są weryfikowane przez fundusz począwszy od etapu przygotowania, poprzez realizację, aż po zakończenie inwestycji.

Zadaniem projektantów jest wykonanie dokumentacji pozwalającej pozyskanie pozwolenia na budowę w zakresie:

 • Projektu budowlanego zgodnego z wytycznymi oraz branżowych projektów wykonawczych,
 • Obliczeń zapotrzebowania energii zgodnie z wytycznymi,
 • Charakterystyki energetycznej budynku,
 • Przedłożenie oświadczenia, że projekt wykonano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW.

Projektowanie domów o podwyższonym standardzie energetycznym nie jest łatwe. Wymaga większych nakładów pracy, specjalnego podejścia i zintegrowanych działań projektowych między branżami już na etapie koncepcji, a także umiejętności wykorzystywania wiedzy  z dziedziny efektywności energetycznej.

Osiągnięcie niskiego wskaźnika zużycia energii wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 • rozwiązania w architekturze budynku sprzyjającej ochronie cieplnej; zwarta bryła, zwiększona powierzchnia okien na elewacjach nasłonecznionych, a małe powierzchnie okien od strony północnej,
 • podwyższenie izolacyjności przegród (docieplenia) zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych,
 • stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych minimalizujących występowanie mostków cieplnych tj. wystające płyty balkonów, lukarny  i inne elementy wystające z budynku itp.,
 • stosowanie okien i drzwi zewnętrznych o podwyższonej izolacyjności cieplnej,
 • zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła,
 • zastosowanie instalacji c.o. o mocy dostosowanej do danej charakterystyki energetycznej budynku ze żródłem ciepła (kotłem) o wysokiej sprawności wytwarzania ciepła, oraz wyposażenie instalacji w systemy pomiarowe, regulacyjne i automatykę pogodową,
 • zastosowanie rozwiązań sprzyjających racjonalizacji zużycia ciepłej wody,
 • świadome i przemyślane wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej,
 • wykorzystywanie wysokosprawnych i energooszczędnych urządzeń pomocniczych, wyposażenia AGD oraz oświetlenia.

Idąc naprzeciw ogólnemu trendowi tzw. zielonego budownictwa zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług i doświadczeń w zakresie projektowania budynków o podwyższonym standardzie energetycznym.