Budynek jednorodzinny w Markach

Płyta fundamentowa

W galerii przedstawiono etapy wykonania budynku jednorodzinnego z piwnicą użytkową zlokalizowanego w Markach.

Zgodnie z projektem piwnica miała spełniać funkcję rekreacyjno – magazynową z kinem domowym, siłownią oraz pomieszczeniami gospodarczymi.

Pierwszy etap prac polegał na wykonaniu wykopu pod fundamenty wraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pod nadzorem kierownika budowy.  Dokonano zagęszczenia gruntu i przygotowania podłoża pod wylanie chudego betonu, który pełnił rolę warstwy wyrównawczej po robotach ziemnych i umożliwił równomierne ustawienie zbrojenia, jednocześnie zabezpieczając je przed zabrudzeniem. Następnie została ułożona papa – izolacja płyty fundamentowej od warstwy chudego betonu.

Ze względu na warunki gruntowo – wodne fundament zaprojektowano w postaci szczelnej „wanny żelbetowej”, zabezpieczającej przed przedostaniem się wilgoci do wewnątrz piwnicy. Pierwszym krokiem było ułożenie zbrojenia dolnego i górnego płyty, zbrojenia ścian fundamentowych, starterów zbrojenia słupów oraz połączenie ich ze sobą celem późniejszej współpracy. Po sprawdzeniu wykonania przez kierownika budowy, nastąpiło deskowanie, do którego użyto płyt OSB. Następnie zabetonowano płytę, zgodnie z założoną grubością projektową – 30cm, pamiętając o właściwym zagęszczeniu mieszanki betonowej i odpowiedniej pielęgnacji wiążącego betonu. Przerwy w betonowaniu wykonano w miejscach wcześniej zaplanowanych, w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią współpracę konstrukcji w trakcie jej użytkowania.

Z uwagi na fakt, iż posadowienie części budynku zaprojektowano na ławach fundamentowych, proces ich wykonania był analogiczny do płyty. Polegał na ułożeniu zbrojenia, zadeskowaniu oraz wylaniu mieszanki betonowej, aż do projektowanego poziomu terenu.Izolacja fundamentów

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe, podobnie jak płytę i ławy, wykonano ze żwirobetonu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zabezpieczono fundamenty przed nasiąkaniem wodą – zmniejszono bowiem ich kapilarność, czyli zdolność do samoistnego podciągania cieczy.  W części niepodpiwniczonej, część ścian fundamentowych została wykonana z bloczków betonowych. Wykonano również izolację termiczną styrodurem o grubości 12 cm oraz izolację przeciwwilgociową folią kubełkową wywiniętą 30 cm ponad powierzchnię terenu. Górne warstwy ścian piwnic wykonano metodą tradycyjną, murowaną, wykorzystując pustak ceramiczny o grubości 25cm.Strop nad piwnicą

Strop nad piwnicą zaprojektowano jako żelbetowy. W celu jego wykonania, ustawiono deskowanie podparte stemplami a następnie ułożono zbrojenie – z uwzględnieniem dozbrojeń w miejsc usytuowania słupów i ścian. Wykonano wystające z poziomu stropu startery, które miały być połączone ze zbrojeniem słupów. Z uwagi na warunki atmosferyczne po wylaniu mieszanki betonowej, zdecydowano się zabezpieczyć beton folią budowlaną. Pamiętano również o odpowiedniej pielęgnacji betonu. Grubość stropu zgodnie z projektem – 20cm.Ściany i nadproża

Ściany zewnętrzne i wewnętrznej konstrukcyjne wykonane zostały w technologii murowanej, przy wykorzystaniu pustaków ceramicznych o grubości 25 cm (takich samych jak górne warstwy ścian piwnic). W celu usztywnienia konstrukcji w ścianach tych wykonano słupy żelbetowe oraz wieniec spinający wszystkie ściany na około. Wewnętrzne ściany działowe murowane z cegły ceramicznej o grubości 12 cm.

Wykonano monolityczne nadproża nad drzwiami i oknami zbrojone górą i dołem oraz zabezpieczone przed ścinaniem strzemionami rozłożonymi po długości.Strop nad parterem

Strop nad parterem o grubości 18 cm wykonano w formie żelbetowej. Przygotowano deskowanie stropu podparte na stemplach na stropie poniższym. W miejscach wystawania płyty żelbetowej poza obrys parteru wykonano specjalne szalunki – oparte o ściany nośne budynku. Wyprowadzono kominy oraz kształki systemowe ponad poziom stropu, a następnie przygotowano zbrojenie płyty górą i dołem, a także zbrojenie wieńca oraz podciągów. Kolejnym etapem było wylanie mieszanki betonowej, a następnie zabezpieczenie betonu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i pielęgnacja.Więźba

Więźba dachowa została wykonana w konstrukcji płatwiowo – jętkowej. Do ścian kolankowych została przymocowana murłata, wykonano także płatwie oparte na drewnianych słupach. Pod słupami wykonana została podwalina. Kolejnym etapem wykonania więźby było przygotowanie krokwi w rozstawie 70cm zabezpieczonych obustronnie jętkami w celu uzyskania większej sztywności konstrukcji. Taki rozstaw uwarunkowany był przewidzianym w projekcie pokryciem dachowym wykonanym z dachówki ceramicznej.Stan surowy

Ostatnim etapem było przygotowanie stanu surowego budynku. Wstawiono stolarkę okienną w kolorze białym oraz zamontowano parapety zewnętrzne. Wykonane zostało pokrycie dachowe z czarnej dachówki ceramicznej, zamontowano również rynny i rury spustowe. Wyprowadzono również kominy ponad pokrycie dachowe i zabezpieczono przeciwwilgociowo.