24 – Koncepcja budynku niskoenergetycznego wielorodzinnego

Koncepcja projektowa dotyczy projektu niskoenergetycznego budynku wielorodzinnego.

Obszar objęty inwestycją jest fragmentem większej całości, tzn. wchodzi w skład istniejącego terenu osiedlowego stanowiącego jedną działkę budowlaną.

Projektowany budynek wielorodzinny dostosowany jest skalą do warunków otoczenia.

W koncepcji wzięto pod uwagę wpływ sąsiedniej zabudowy i infrastruktury.

W parterze zaprojektowano powierzchnie usługowe w postaci usług nieuciążliwych (np. drobny handel, usługi bankowe, prawnicze, biura pod wynajem).

Przewidziano garaż podziemny dla mieszkańców projektowanego budynku z liczbą stanowisk postojowych w proporcji min. 1mp. na 1 mieszkanie.

Charakterystyczną cechą budynku jest zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne i wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.