11 – Budynek usługowo-handlowy

Budynek usługowo-handlowy z częścią mieszkalną

Budynek został zaprojektowany pod usługi związane z handlem oraz część biurową i mieszkanie mieszczące się na najwyższej kondygnacji.

Projektując dany budynek musieliśmy zmierzyć się z bardzo poważnymi ograniczeniami. Poza wszelkimi przepisami i zapisami w planie miejscowym zagospodarowania terenu, przede wszystkim mieliśmy do czynienia z małymi gabarytami działki budowlanej (pow. ok 450 m2 i bardzo małą szerokością – poniżej 16 m). Reasumując, musieliśmy zaprojektować funkcjonalny budynek usługowy z częścią mieszkalną, mając od frontu ulicę i po bokach granicę działki (po jednej stronie na działce sąsiedniej budynek gospodarczy), w dodatku na tejże działce musieliśmy zlokalizować niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Jednocześnie inwestor kładł szczególny nacisk na maksymalizację powierzchni użytkowej.

W parterze budynku zaprojektowaliśmy: pomieszczenie usługowe (salę sprzedaży), pomieszczenie techniczne (kotłownię) oraz pomieszczenie garażowe, w którym zlokalizowaliśmy miejsca dla 3-ech samochodów osobowych (pozostałe miejsca – zgodnie z warunkami technicznymi i zapisami w planie miejscowym – udało się zlokalizować na terenie działki); dojazd do miejsc postojowych, odbywa się poprzez tzw. tunel pod 1 piętrem budynku.

Klatka schodowa zlokalizowana jest w centralnej części budynku, ograniczając tym samym konieczność wykonania rozległych dróg ewakuacyjnych.

Na 1 piętrze umieściliśmy duże pomieszczenie biurowe i związane z nim zaplecze socjalno-sanitarne. Biuro posiada możliwość bezpośredniego wyjścia na balkon.

Na 2 piętrze umieściliśmy pomieszczenie magazynowe i część mieszkalną – w oddzielnej strefie pożarowej. Część mieszkalna składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju i łazienki.

Elewacje budynku posiadają dosyć prosta formę, częściowo ze względu na liczne ograniczenia, a częściowo wynikało to z sugestii inwestora.

Kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 17°.

Konstrukcja budynku:

  • Fundamenty – żelbetowe – w granicach istniała konieczność zaprojektowania budynku w taki sposób, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie budynku (gruntów) na budynek sąsiedni. Zaprojektowaliśmy fundamenty tzw. belkowe, gdzie belka przekazywała większość obciążeń z budynku na rozmieszczone punktowo stopy żelbetowe.
  • Ściany budynku – pustak ceramiczny gr. 25 cm z rozmieszczonymi słupami żelbetowymi zwiększającymi sztywność konstrukcji
  • Przejazd (tzw. tunel) do miejsc postojowych – zaprojektowano w formie zamkniętej żelbetowej ramy
  • Stropy – płytowe-żelbetowe
  • Więźba dachowa – krokwiowo-płatwiowa z zastrzałami.

Zdjęcia z realizacji prac budowlanych do projektu można obejrzeć na stronie: https://dr-architektura.pl/realizacje/budynek-uslugowy-warszawa-ul-radzyminska/

Powierzchnia użytkowa części usługowej wynosi ok. 418 m2.

Powierzchnia części mieszkalnej wynosi ok. 92 m2.