28 – Koncepcja rewitalizacji terenów poprzemysłowych

Koncepcja rewitalizacji terenów poprzemysłowych

Polegała m.in. na wpisaniu w istniejącą architekturę funkcji centrum konferencyjno-rekreacyjnego oraz na rozbudowie fabryki o nowy budynek przeznaczony na cele konferencyjne.

Obiekt ten to budynek usługowy, wielofunkcyjny składający się z czterech części. Dwie części zlokalizowane są w istniejącym budynku po dawnej fabryce. Zaproponowana funkcja to restauracja oraz centrum teatralno-muzyczne. Natomiast w nowej kubaturze znajduje się centrum konferencyjne z częścią hotelową oraz centrum wystawiennicze z muzeum.