16 – Przebudowa budynku magazynowego

Przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części na pomieszczenie dozoru

Projekt wykonano na potrzeby niemieckiej firmy produkującej i wypożyczającej kontenery.

Opracowanie miało na celu modernizację, polegającą na odnowieniu poszczególnych elementów budynku, jego przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania jego części.

Budynek po przebudowie składa się z pomieszczeń takich jak: portiernia wraz z zapleczem socjalnym, cześć warsztatowa oraz część magazynowa.

Przebudowując budynek m.in. wprowadziliśmy szereg nowych otworów okiennych do części warsztatowej (światło dzienne w pomieszczeniu pracy). Wyodrębniliśmy tzw. „portiernię” wraz z częścią socjalną dla pracowników dozoru. Wprowadziliśmy duże wrota (770x360cm) do części magazynowej, stwarzając możliwość wwozu kontenerów lub ich elementów za pomocą wózków widłowych.

Konstrukcja:

  • Nowe nadproża drzwiowe i okienne – żelbetowe (alternatywnie prefabrykowane).
  • Nadproże nad wrotami wjazdowymi do magazynku – zaprojektowano jako stalowe nadproże skrzynkowe – 2 x IPE 360 mm

Powierzchnia użytkowa przebudowanego obiektu wynosi ok. 453 m2.