Rozbudowa zakładu produkcji przypraw „Amco”

Budynek magazynowy – rozbudowa zakładu produkcji przypraw „Amco”

Działka inwestycyjna od strony północno-zachodniej przylega do wiaduktu drogi Wołomin-Radzymin nad drogą krajową Warszawa – Białystok, wzdłuż których znajdują się drogi pomocnicze. Wjazd na działkę zlokalizowany jest z drogi od strony zachodniej.  Po stronie południowo -wschodniej znajdują się tereny rolnicze i nieużytki.

Przy północno-wschodniej granicy przeważa zabudowa mieszkaniowo-rolnicza.

Wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki zlokalizowana jest nieutwardzona droga gminna i rów melioracyjny po drugiej stronie drogi.

W dalszym sąsiedztwie omawianego obszaru znajdują się głównie zagospodarowane tereny z dużym udziałem funkcji produkcyjno-magazynowej i usługowej zlokalizowane wzdłuż drogi Radzymin – Wołomin.

W centralnej części działki w 2010 r. zrealizowano zakład produkcji przypraw „Amco”

Istniejący budynek składa się z 3 części: biurowej, produkcyjnej i magazynowej, do której został dobudowany projektowany budynek magazynowy.

Budynek projektowany dobudowany został do szczytu istniejącego budynku od strony południowo-wschodniej i stanowi rozbudowę części magazynowej.

Projekt w swym zakresie obejmował: budowę budynku magazynowego w południowej części działki, wykonanie drogi wewnętrznej, placu manewrowego a także ogrodzenia, wykonanie miejsca do gromadzenia odpadów stałych, oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Projektowany budynek zalicza się do grupy wysokości „N” (budynki niskie), nie jest podpiwniczony i składa się zasadniczo z dwóch części:

  • jednokondygnacyjnej części magazynowej
  • dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalnej.

Główna hala magazynowa została zaprojektowana jako dwunawowa, składająca się z powierzchni podstawowej oraz w przybudówce od strony południowo-zachodniej – z powierzchni pomocniczej.

Do magazynu i rozładowni zapewniono dostęp z zewnątrz, przez 3 doki dla samochodów ciężarowych, bramy podnoszone oraz drzwi wejściowe.

Przy magazynie w części południowo-zachodniej zaprojektowano dwupoziomowy trakt w skład którego wchodzą na parterze biuro magazyniera oraz zaplecze socjalne przeznaczone dla pracowników. Ponad pomieszczeniami pomocniczymi zlokalizowano 1 piętro.

Pomieszczenia zaplecza socjalnego, dla pracowników magazynu, w skład którego wchodzą: szatnia, łazienka, pomieszczenie porządkowe, oraz pomieszczenie do spożywania posiłków, zaprojektowano w południowym narożniku budynku. dostęp do zaplecza zapewniono zarówno z rozładowni jaki i z magazynu. Pomieszczenia pomocnicze także mają zapewnione naturalne doświetlenie za pomocą szeregu okien w elewacji.

Fundamenty, wykop pod drogę dojazdową

W początkowym etapie prac, zostały wykonane szalunki fundamentów budynku oraz doków podjazdowych dla samochodów ciężarowych. Wykonano także podbudowę pod komunikację kołową oraz pieszą, a także pod plac manewrowy. Obszar pod placem manewrowym wymagał dodatkowego zagęszczenia z racji stwierdzenia gruntów bardzo niskiej jakości – mieszaniny pyłów ilastych z gliną.Doki i hala

Doki wykonano jako żelbetowe z zamontowaną regulowaną rampą wewnątrz.

W tym etapie robót, została zamontowana konstrukcja stalowa  szkieletowa pod część socjalno-biurową hali. Konstrukcja ta znajduje się w części niższej obiektu. Została zaprojektowana jako jednospadowa, wykonana z profili dwuteowych. Ściana oddzielająca główną halę od  pomieszczeń socjalno-biurowych, wykonano z cegły silikatowej z żelbetowymi nadprożami – jest to ściana oddzielenia p.poż. tworząca granicę strefy ogniowej w budynku.Mury i konstrukcje

W lipcu rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej hali. Konstrukcja hali – składa się z trzech rzędów słupów stalowych oraz z opartych na nich profilach dwuteowych tworzących główna konstrukcję dachu. Do środkowych słupów zamontowane są miecze podporowe. Całość konstrukcji została obudowana płytą warstwową. W etapie tym powstają także kolejne ściany oddzielenia p.poż. tworzące poszczególne strefy ogniowe.Hala i piętro

W sierpniu wykonano schody żelbetowe, łączące parter i piętro w części socjalno – biurowej. Rozpoczęto obudowy z płyt g.k. oraz szlichty w części magazynowej. Przed rozpoczęciem zalewania szlicht – szczegółowo zaplanowano rozkład szczelin dylatacyjnych na całej powierzchni magazynu.Dach, doki, wykończenia, instalacje

Wykonano  pokrycie dachowe z blachy trapezowej oraz obróbki blacharskie na części rozbudowanej hali, która jest oddzielona od istniejącej ścianą oddzielenia p.poż. Na dachu niższej części hali zamontowano platformę, która służy do montażu i serwisu urządzeń instalacyjnych. Rozprowadzono, także instalacje wewnętrzne, grzewcze, wentylacyjne, wod.-kan., elektryczne.Prace wykończeniowe, zbiornik p.poż.

Trwają prace wykończeniowe – układanie płytek, malowanie, wszelkiego rodzaju uszczelnienia. Montaż okien i drzwi. Wykonano zbiornik na wody deszczowe – pełniący jednocześnie funkcję zbiornika p.poż.Dalsze prace wykończeniowe

Na dachu hali zostały zamontowane, centrale wentylacyjne oraz osuszacze absorpcyjne.

Hala została zaopatrzona w instalacje p.poż. oraz lampy baktribójcze UV-C z racji przeznaczenia jej części na magazynowanie artykułów spożywczych. Dokonano montażu kaloryferów, elementów wykończeniowych wentylacji oraz urządzeń elektrycznych. Zamontowano także kratki i syfony na odpływach w pomieszczeniach myjek.Zakończenie prac

Zostają wykończone podłogi oraz ściany, hali magazynowej, pomieszczeń socjalnych, produkcyjnych oraz pomieszczenia biurowego. Zakończono montaż wszystkich instalacji. Zamontowano regały wysokiego składowania w części magazynowej.

Dokonano wszelkich korekt i zakończono przygotowanie do odbioru budynku.