16 – Termomodernizacja i kolorystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w połowie lat 70, posiada dwie klatki schodowe, pięć kondygnacji naziemnych, jest też podpiwniczony. Wybudowany zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami techniczno-budowlanymi i oszczędnościowymi.

Ze względu na obecne zmiany przepisów, została przeprowadzona termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi i modernizacyjnymi. Dzięki temu poprawiono stan techniczny przegród zewnętrznych oraz termoizolacyjność budynku a także estetykę całej bryły.

Prace obejmowały następujące przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne budynku:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową przy użyciu styropianu,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych loggii,
  • wymianie drzwi do klatek schodowych,
  • ocieplenie ścian piwnic,
  • wymiana okien w piwnicach.

Dobór grubości izolacji termicznej został przyjęty zgodnie ze sprawdzającymi obliczeniami cieplnymi, określającymi wartości współczynników przenikania ciepła dla projektowanych przegród zewnętrznych. Cały projekt termomodernizacji został przeprowadzony na podstawie wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji, wykonanej przez nasze biuro projektowe.