Architektura świata

Architektura, jakże rozmaicie kształtowana w różnych krajach i epokach, stanowi dorobek kulturowy wielu pokoleń i źródło inspiracji współczesnych projektantów. W tym miejscu zapraszamy na wycieczkę w czasie i przestrzeni wraz z DR-Architektura śladami sławnych budowli i tych mniej znanych, które odwiedziliśmy osobiście.

Wszystkie prezentowane w galeriach zdjęcia są naszego autorstwa. Zamieszczamy je tutaj, by wspólnie z Państwem, gośćmi naszego serwisu, zachwycić się ich pięknem i odbyć wirtualną podróż szlakiem wspaniałych budowli architektonicznych.


Zamek w Mosznej

Pałac w Mosznej jest jednym z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej. Był rezydencją śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych, od 1866 do 1945 roku. Budowla powstała w połowie wieku XVII. Obecnie znajduje się w nim Centrum Terapii Nerwic. Pałac jest częściowo udostępniony do zwiedzania; w kaplicy odbywają się koncerty muzyki kameralnej, a w galerii […]

Zamek w Liwie

Zamek w Liwie – ruina gotyckiego zamku książęcego wzniesionego w XV wieku jako strażnica graniczna w miejscowości Liw. Zamek w Liwie został zbudowany na lewym brzegu Liwca, na wschód od miasta lokowanego w 1421 r. Fundatorem założenia obronnego był książę mazowiecki Janusz I Starszy, który przed 1429 rokiem zlecił to zadanie mistrzowi murarskiemu Niclosowi. Zamek […]

Zamek w Pułtusku

Zamek w Pułtusku – zamek w stylu renesansowym, usytuowany na niewielkim wzgórzu nad Narwią. Historia zamku w Pułtusku sięga XV w., kiedy to biskup płocki Paweł Giżycki wzniósł na miejscu spalonego przez litewski najazd w II połowie XIV w. grodu pierwsze murowane elementy zamku. W I połowie XVI w. nastąpiła rozbudowa zamku w stylu renesansowym. […]

Zamek w Ciechanowie

Zamek w Ciechanowie – zamek zbudowany w XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III na bagnistym terenie. Jego mury o wysokości 10 m są zbudowane na planie prostokąta. W narożnikach znajdują się dwie okrągłe baszty. Zamek ciechanowski został wzniesiony w latach osiemdziesiątych XIV wieku. Najstarsze wzmianki o warowni pochodzą z roku 1429, kiedy to jego […]

Zamek w Nidzicy

Budowę zamku rozpoczęto około 1370 r., a w 1409 roku rezydował już w nim krzyżacki prokurator. Twierdza została zbudowana z cegły na wysokiej kamiennej podmurówce. Na poddaszu, w grubości murów, obiegają zamek krużganki obronne zarówno od strony zewnętrznej jak i od strony dziedzińca. Elewacja od strony zachodniej pokryta jest ciemną cegłą. Zewnętrzną fasadę zdobią też […]

Zamek w Ostródzie

Zamek krzyżacki w Ostródzie – budowla ta należy do najstarszych i najciekawszych zabytków budownictwa gotyckiego znajdujących się na terenie Ostródy. Pierwsza warownia położona w widłach Drwęcy wpadającej wówczas dwoma nurtami do Jeziora Drwęckiego istniała zapewne już w połowie XIII wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z około 1300 roku. Była to prawdopodobnie budowla o konstrukcji drewniano-ziemnej i […]

Skansen w Olsztynku

24 września 1909 r. – pierwsza wzmiankowana data utworzenia Dorfmuseum Königsberg (Muzeum Wsi w Królewcu). Muzeum założone zostało jako ekspozycja architektury ludowej z terenów Prus, na obrzeżach ogrodu zoologicznego w Królewcu. Założycielem był dr Richard Dethlefsen – Prowincjonalny Konserwator Zabytków Prus Wschodnich. W 1937 podjęto decyzję o przeniesieniu ekspozycji do Olsztynka, gdzie już znajdowało się […]

Katedra we Fromborku

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku – kościół gotycki, trójnawowa bezwieżowa hala z wydłużonym prosto zamkniętym prezbiterium, zbudowana w latach 1329-1388. Powstała na ufortyfikowanym wzgórzu, w miejscu dawnej drewnianej świątyni, pełniącej wcześniej rolę katedry. W sąsiedztwie znajduje się dawna rezydencja biskupia i kanonie. Miejsce letnich Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej. Mieści się […]

Katedra w Kwidzynie

35 km na południe od Malborka odwiedziliśmy Kwidzyn. Wcześniejszy gród w roku 1233 został lokowany na prawie chełmińskim przez Zakon Krzyżacki, nabywając prawa miejskie. Założone przez rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny miasto nazwano Marienwerder, od roku 1285 było siedzibą biskupstwa pomezańskiego. Warowny zamek kapituły pomezańskiej oraz katedra, wybudowane w stylu gotyckim, stanowiły wspólny kompleks […]

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu

Zamek w Golubiu (niem. Gollub) – czteroskrzydłowy konwentualny zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku, wzniesiony na wzgórzu górującym nad miastem, obecnie w granicach miasta Golub-Dobrzyń; zachowany w stylu gotycko-renesansowym. Początkowo znajdował się tu gród drewniany strzegący przeprawy przez Drwęcę, który w 1293 roku na drodze wymiany pomiędzy biskupstwem włocławskim a Zakonem znalazł się […]

Zamek w Gniewie

Zamek w Gniewie – krzyżacki zamek na planie czworoboku. Zamek po rekonstrukcji, zbudowany pod koniec XIII i w 1. połowie XIV wieku był najpotężniejszą twierdzą zakonu na lewym brzegu Wisły, stanowił siedzibę komtura. Podczas Wielkiej wojny zamek został zajęty przez polskich rycerzy pod dowództwem kasztelana Pawła z Wszeradowa, który okupował go przez kilka miesięcy. W […]

Zamek w Malborku

Zamek krzyżacki w Malborku (niem. Ordensburg Marienburg) – trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad 250 000 m3. Składa się z zamku niskiego, zamku średniego i zamku wysokiego. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 14 […]

Zamek w Kliczkowie

Zamek Kliczków – zamek znajdujący się we wsi Kliczków (gm. Osiecznica, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie). 1297 (?) powstanie murowano-drewnianego zamku na wysokim, prawym brzegu Kwisy w systemie warowni granicznych książąt świdnicko-jaworskich. Ufundowany prawdopodobnie przez Bolka I Surowego do obrony przed najazdami czeskimi, pod koniec XIV wieku zamek utracił znaczenie obronne; lenno królów czeskich, 1579 Rechenbergowie […]

Zamek w Niedzicy

Zamek Dunajec – średniowieczna warownia znajdująca się na prawym brzegu Zbiornika Czorsztyńskiego we wsi Niedzica-Zamek, na obszarze Polskiego Spisza lub Zamagurza (Pieniny Spiskie). Zamek ten został wzniesiony najprawdopodobniej w początkach XIV w. przez węgierskiego kolonizatora ziem granicznych Rykolfa Berzeviczego ze Strążek, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej budowli obronnej. W okresie średniowiecza i później na uposażenie właścicieli […]

Kopalnia soli w Wieliczce

Tym razem odwiedziliśmy XIII-wieczną kopalnię soli w Wieliczce. Urzekająca swym niepowtarzalnym klimatem stanowi zabytek klasy światowej. Eksploatacja złóż soli została zakończona w 1996 roku i od tej pory kopalnia udostępniona jest wyłącznie dla zwiedzających ją turystów. A jest co podziwiać… Kopalnia soli „Wieliczka” – kopalnia soli kamiennej, w Wieliczce pod Krakowem. Od XIII wieku do […]

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek królewski wznoszący się na wawelskim wzgórzu stanowi symbol narodowy określający przez wieki tożsamość Polaków. Jest to dawna siedziba królów Polski, monarsza i narodowa nekropolia. Obecnie w murach tych mieści się muzeum Zamek Królewski na Wawelu-Państwowe Zbiory Sztuki, gromadzące wyjątkowe pod względem artystycznym i historycznym zbiory. Pierwsze budowle na Wawelu Od początku kształtowania się państwowości […]

Zabytki architektoniczne Krakowa

Zespół architektoniczno-urbanistyczny starego Krakowa zaliczany jest do grona najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie. Stare Miasto w Krakowie zaliczane było do najwyższej w skali krajowej „0” klasy zabytków. Historyczne centrum Krakowa znajduje się obecnie na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Aktem, który przyczynił się do powstania tego zabytkowego zespołu, był przywilej lokacyjny wydany […]

Zabytki Gdańska

Gdańsk stanowi jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce, pomimo że prawie całe historyczne śródmieście zostało odbudowane po ostatniej wojnie, a znaczna część zabytków ruchomych uległa zniszczeniu bądź rozproszeniu. Pod koniec średniowiecza Gdańsk stał się najważniejszym ośrodkiem artystycznym na Pomorzu. W okresie renesansu i baroku działali tutaj wybitni twórcy, np. Willem, Abraham i Izaak van […]

Brytyjskie przedmieścia

Brytyjskie przedmieścia pozwalają ich mieszkańcom cieszyć się spokojną atmosferą, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Czy i Wam podoba się ta, charakterystyczna dla krajobrazu Anglii, architektura? Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć brytyjskich domów. Zdjęcia prezentowane w poniższej galerii zostały wykonane przez Dawida Rychtę.

Londyński Tower Bridge

Londyński Tower Bridge to kolejny przykład architektury w stylu wiktoriańskim. Od dawna stanowi jedną z tradycyjnych atrakcji turystycznych Londynu. Zapraszamy do jego obejrzenia wraz z DR-Architektura. Tower Bridge („Most Wieżowy”) – most zwodzony w Londynie (mylony niekiedy z sąsiednim mostem Londyńskim London Bridge, przeprowadzony przez Tamizę, w pobliżu Tower of London, od której bierze swą […]