21 – Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego

Opracowanie miało na celu wykonanie projektu termomodernizacji wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi i modernizacyjnymi elewacji budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego przy ulicy Grójeckiej w Warszawie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Audycie Energetycznym w celu poprawy izolacyjności cieplnej oraz walorów estetycznych elewacji poprzez modernizację, wymianę lub odnowienie zniszczonych zewnętrznych elementów budynku.

Prace związane z termomodernizacją mają na celu poprawę stanu technicznego przegród zewnętrznych oraz termoizolacyjności budynku. Efektem ekonomicznym będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej, w związku z czym nastąpi zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, X-kondygnacyjny, mieści w sobie część usługową (cz. niska) na I i II kondygnacji oraz część mieszkalną (cz. wysoka) od III do X kondygnacji, podpiwniczony w 80%.

Na parterze usytuowane są lokale użytkowe firm: „Amlux” z przeznaczeniem na biura oraz „Primadent” z przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną, a także wbudowana stacja transformatorowa oraz komory zsypu śmieci przy każdej klatce schodowej. Na 1 piętrze zlokalizowane są pomieszczenia Biblioteki Publicznej, z odrębnym wejściem w parterze oraz jeden lokal mieszkalny.

W piwnicach mieszczą się pomieszczenia techniczne (przyłącze c.o., wody, gazu, hydrofornia), gospodarcze (suszarnie) oraz komórki lokatorskie. Kondygnacje naziemne od poziomu 2-go piętra przeznaczone są wyłącznie na lokale mieszalne.

Budynek posiada w przyziemiu 2 wejścia z klatkami schodowymi oraz 5 drzwi wejściowych do lokali użytkowych. Każda z klatek schodowych obsługuje trzy mieszkania na kondygnacji, na których usytuowane są również pomieszczenia gospodarcze wykorzystywane przez lokatorów (wózkarnie). Przy każdej klatce schodowej znajduje się szyb windowy wyposażony w urządzenie dźwigowe osobowo-towarowe oraz zsypy śmieciowe dostępne z półpodestów.

Parametry użytkowe budynku:

 • wysokość części nadziemnej – 26,24 m
 • ilość kondygnacji – 10
 • ilość klatek schodowych – 2
 • ilość mieszkań – 49
 • powierzchnia zabudowy – 1 200,5 m2
 • powierzchnia użytkowa – 4 501,5 m2
 • kubatura – 23 245 m3

Prace obejmować będą następujące przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne budynku:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową przy użyciu styropianu,
 • docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej,
 • wymianie starej stolarki okiennej i drzwiowej.

Termomodernizacji podlegać będą:

 • ściany piwnic – (do głębokości strefy przemarzania – min. 1,0m) – docieplenie styropianem + izolacja przeciwwilgociowa (2 x Dysperbit) + tynk mozaikowy, poniżej poziomu gruntu – dodatkowo folia kubełkowa,
 • ściany parteru – docieplenie styropianem + tynk i okładzina elewacyjna – płytki ceramiczne,
 • ściany kondygnacji naziemnych powyżej parteru – ocieplenie styropianem + tynk polikrzemianowy,
 • płyty balkonowe IIp na wierzchu – docieplenie płytą fenolową (2-3 cm) + warstwy wykończeniowe,
 • płyty balkonowe (III-IXp) od spodu – ocieplenie styropianem) + tynk polikrzemianowy, na wierzchu – docieplenie płytą fenolową (2-3 cm),
 • wystające na zewnątrz elementy konstrukcji (ściany, belki, podciągi) – ocieplenie styropianem + tynk polikrzemianowy,
 • ościeża okienne i drzwiowe – ocieplenie styropianem + tynk polikrzemianowy,
 • stropodachy wentylowane nad parterem i IX p – docieplenie granulatem z wełny mineralnej + wymiana pokrycia z papy,
 • stropodachy niewentylowane nad klatkami schodowymi – docieplenie styropianem + wymiana pokrycia z papy,
 • drewniana stolarka okienna- wymiana na nowe okna PCV,
 • drzwi zewnętrzne drewniane – wymiana na nowe drzwi stalowe.

Zakres prac obejmuje również:

 • roboty demontażowe urządzeń, lamp, szyldów zamontowanych na elewacjach,
 • naprawę ubytków betonu i wykonanie nowych obróbek blacharskich na płytach balkonowych,
 • wykonanie nowych parapetów okiennych zewnętrznych z blachy (kondygnacje powyżej parteru),
 • wykonanie nowych parapetów zewnętrznych przy oknach na parterze z płytek ceramicznych,
 • wymianę balustrad balkonów,
 • wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku,
 • kontrolę i ewentualną wymianę wpustów wannowych na dachach części niskiej budynku,
 • wykonanie opaski z profili stalowych na obwodzie budynku – w świetle kondygnacji parterowej służącej do montażu kamer, oświetlenia itp.
 • wymianę wyłazu dachowego – na klapę z siłownikami hydraulicznymi i naświetlem,
 • wymianę drzwi do stacji trafo i wysokiego napięcia,
 • wykonanie 2 daszków nad drzwiami zewnętrznymi oraz ogrodzeń stalowych (wg załączonych rysunków.),
 • demontaż, remont i ponowny montaż istniejących krat okiennych,
 • oczyszczenie, otynkowanie i zaizolowanie istniejących studzienek przyokiennych piwnic,
 • zabezpieczenie nowych tynków preparatami przeciw graffiti,
 • wymianę rur spustowych.