21 – Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

Termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego

Opracowanie miało na celu wykonanie projektu termomodernizacji budynku wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi i modernizacyjnymi elewacji budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego przy ulicy Grójeckiej w Warszawie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Audycie Energetycznym w celu poprawy izolacyjności cieplnej oraz walorów estetycznych elewacji poprzez modernizację, wymianę lub odnowienie zniszczonych zewnętrznych elementów budynku.

Prace związane z termomodernizacją mają na celu poprawę stanu technicznego przegród zewnętrznych oraz termoizolacyjności budynku. Efektem ekonomicznym będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej, w związku z czym nastąpi zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, X-kondygnacyjny, mieści w sobie część usługową (cz. niska) na I i II kondygnacji oraz część mieszkalną (cz. wysoka) od III do X kondygnacji, podpiwniczony w 80%.

Na parterze usytuowane są lokale użytkowe firm: „Amlux” z przeznaczeniem na biura oraz „Primadent” z przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną, a także wbudowana stacja transformatorowa oraz komory zsypu śmieci przy każdej klatce schodowej. Na 1 piętrze zlokalizowane są pomieszczenia Biblioteki Publicznej, z odrębnym wejściem w parterze oraz jeden lokal mieszkalny.

W piwnicach mieszczą się pomieszczenia techniczne (przyłącze c.o., wody, gazu, hydrofornia), gospodarcze (suszarnie) oraz komórki lokatorskie. Kondygnacje naziemne od poziomu 2-go piętra przeznaczone są wyłącznie na lokale mieszalne.

Budynek posiada w przyziemiu 2 wejścia z klatkami schodowymi oraz 5 drzwi wejściowych do lokali użytkowych. Każda z klatek schodowych obsługuje trzy mieszkania na kondygnacji, na których usytuowane są również pomieszczenia gospodarcze wykorzystywane przez lokatorów (wózkarnie). Przy każdej klatce schodowej znajduje się szyb windowy wyposażony w urządzenie dźwigowe osobowo-towarowe oraz zsypy śmieciowe dostępne z półpodestów.

Parametry użytkowe budynku:

 • wysokość części nadziemnej – 26,24 m
 • ilość kondygnacji – 10
 • ilość klatek schodowych – 2
 • ilość mieszkań – 49
 • powierzchnia zabudowy – 1 200,5 m2
 • powierzchnia użytkowa – 4 501,5 m2
 • kubatura – 23 245 m3

Prace obejmować będą następujące przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne budynku:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową przy użyciu styropianu,
 • docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej,
 • wymianie starej stolarki okiennej i drzwiowej.

Termomodernizacji podlegać będą:

 • ściany piwnic – (do głębokości strefy przemarzania – min. 1,0m) – docieplenie styropianem + izolacja przeciwwilgociowa (2 x Dysperbit) + tynk mozaikowy, poniżej poziomu gruntu – dodatkowo folia kubełkowa,
 • ściany parteru – docieplenie styropianem + tynk i okładzina elewacyjna – płytki ceramiczne,
 • ściany kondygnacji naziemnych powyżej parteru – ocieplenie styropianem + tynk polikrzemianowy,
 • płyty balkonowe IIp na wierzchu – docieplenie płytą fenolową (2-3 cm) + warstwy wykończeniowe,
 • płyty balkonowe (III-IXp) od spodu – ocieplenie styropianem) + tynk polikrzemianowy, na wierzchu – docieplenie płytą fenolową (2-3 cm),
 • wystające na zewnątrz elementy konstrukcji (ściany, belki, podciągi) – ocieplenie styropianem + tynk polikrzemianowy,
 • ościeża okienne i drzwiowe – ocieplenie styropianem + tynk polikrzemianowy,
 • stropodachy wentylowane nad parterem i IX p – docieplenie granulatem z wełny mineralnej + wymiana pokrycia z papy,
 • stropodachy niewentylowane nad klatkami schodowymi – docieplenie styropianem + wymiana pokrycia z papy,
 • drewniana stolarka okienna- wymiana na nowe okna PCV,
 • drzwi zewnętrzne drewniane – wymiana na nowe drzwi stalowe.

Zakres prac obejmuje również:

 • roboty demontażowe urządzeń, lamp, szyldów zamontowanych na elewacjach,
 • naprawę ubytków betonu i wykonanie nowych obróbek blacharskich na płytach balkonowych,
 • wykonanie nowych parapetów okiennych zewnętrznych z blachy (kondygnacje powyżej parteru),
 • wykonanie nowych parapetów zewnętrznych przy oknach na parterze z płytek ceramicznych,
 • wymianę balustrad balkonów,
 • wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku,
 • kontrolę i ewentualną wymianę wpustów wannowych na dachach części niskiej budynku,
 • wykonanie opaski z profili stalowych na obwodzie budynku – w świetle kondygnacji parterowej służącej do montażu kamer, oświetlenia itp.
 • wymianę wyłazu dachowego – na klapę z siłownikami hydraulicznymi i naświetlem,
 • wymianę drzwi do stacji trafo i wysokiego napięcia,
 • wykonanie 2 daszków nad drzwiami zewnętrznymi oraz ogrodzeń stalowych (wg załączonych rysunków.),
 • demontaż, remont i ponowny montaż istniejących krat okiennych,
 • oczyszczenie, otynkowanie i zaizolowanie istniejących studzienek przyokiennych piwnic,
 • zabezpieczenie nowych tynków preparatami przeciw graffiti,
 • wymianę rur spustowych.


Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa Termomodernizacja budynku, architekt Warszawa