Przebudowa budynku biurowo-socjalnego

Prace wykonano na potrzeby niemieckiej firmy produkującej kontenery. Przebudowywany budynek biurowo-socjalny przylega do hali produkcyjnej i jest z nią połączony funkcjonalnie. Roboty budowlane miały na celu zmianę układu funkcjonalnego budynku, jego modernizację oraz przystosowanie do potrzeb inwestora.

Zmieniając układ funkcjonalny wyburzono większość istniejących ścianek działowych oraz zwiększono liczbę otworów okiennych w celu uzyskania maksymalnej ilości światła w pomieszczeniach oraz uzyskania określonego efektu wizualnego elewacji.

W parterze budynku zaprojektowaliśmy pomieszczenie ekspozycji z przyległym pomieszczeniem biurowym i kącikiem socjalnym. W drugiej części budynku powstała cześć socjalno-sanitarna – dla pracowników hali produkcyjnej.

Na pierwszym piętrze zaprojektowaliśmy salę konferencyjną, pomieszczenia biurowe, część socjalno-sanitarną dla pracowników biurowych, oraz serwerownię.

W elewacji frontowej budynku dominującą rolę odgrywa przeszklenie pionowe – tworzące jedną całość wraz z wejściem do budynku. Elewacje są urozmaicone dużymi taflami okiennymi, szklanymi daszkami, a także stonowaną kolorystyką.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem przebudowy budynku oraz z efektem finalnym, jaki uzyskaliśmy po jego realizacji.

Stan przed rozpoczęciem prac budowlanych

Widzimy tu budynek rodem z poprzedniej epoki – surowe elewacje, minimalna ilość okien, dobór materiałów budowlanych, a także technika wykonania niektórych elementów także pozostawia wiele do życzenia.

Jednym słowem – budynek w żadnej mierze nie spełniał dzisiejszych standardów.Rozpoczęcie prac budowlanych

Prace budowlane rozpoczęto od robót rozbiórkowych – usunięto praktycznie wszystkie istniejące ścianki działowe, warstwy podłogowe, całą stolarkę drzwiową i okienną, a także wszystkie instalacje.Następnie przystąpiono do budowy nowych ścian murowanych, zagęszczenia piasku pod podłogami w parterze, wykonania pierwszej warstwy podłogowej z betonu C12,5/15. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji wsporczych – słupów żelbetowych oraz nowych nadproży w miejscu projektowanych okien i drzwi, w celu przekazania obciążeń na ściany zewnętrzne, pamiętając o zmianie statyki, określonych istniejących elementów konstrukcyjnych budynku.

Prace konstrukcyjne oraz izolacyjne

Po wykonaniu prac związanych z nowymi otworami w obiekcie, dokonano demontażu istniejącego stropodachu niewentylowanego i zastąpienia go więźbą dachową drewnianą, tworząc jednocześnie przestrzeń wentylacyjną nad istniejącym stropem budynku. W tym celu wykonano nowy wieniec (nad istniejącym), montując w nim kotwy do projektowanej murłaty oraz pręty stalowe do późniejszego montażu baneru reklamowego.

Przystąpiono także do odkopania ścian fundamentowych obiektu, w celu ich osuszenia oraz wykonania brakujących izolacji – przeciwwilgociowej oraz termicznej.Demontaż istniejącej izolacji termicznej, rozpoczęcie wykonania pokrycia dachowego

Dokonano demontażu istniejącego styropianu, wykonano schody zewnętrzne, rozpoczęto układanie papy podkładowej na płytach OSB.Rozpoczęcie prac wykończeniowych

Przystąpiono do rozprowadzania instalacji elektrycznych oraz do wstępnego montażu konstrukcji pod ścianki z płyt g.k. Wykonano także ramy stalowe – jako konstrukcje wsporcze pod 2 centrale wentylacyjne – podwieszone pod sufitem. Wykonano konstrukcję ramową, żelbetową w celu konieczności wycięcia stalowego słupa – kolidującego z przejściem, pomiędzy budynkiem biurowym a halą produkcyjną.

Na tym etapie rozpoczęto także prace związane z przygotowaniem ścianek attykowych do obróbek blacharskich. Na skutek zmiany koncepcji dokonano również poszerzenia frontowej witryny szklanej.Rozprowadzenie przewodów instalacji wentylacyjnej, obudowa przewodów

Dokonano wstępnego rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej oraz rozpoczęto obudowę części kanałów, Dokonano montażu stolarki okiennej. Odcięto kolidujący słup stalowy w części hali produkcyjnej.Naprawa uszkodzeń ściany attykowej

Po demontażu istniejącej izolacji termicznej stwierdzono liczne uszkodzenia w pasie ściany attykowej – w obszarze jej obwodu. Poziome jej pęknięcia – na pustakach a także spoinach – były skutkiem mostków termicznych oraz gromadzenia się wilgoci w miejscu połączenia ze stropodachem niewentylowanym.

Uszkodzenia naprawiono poprzez nacięcia uszkodzonej spoiny, wprowadzenie w to miejsce kleju montażowego oraz wzmocnienie całej ścianki attykowej za pomocą siatki stalowej.

Dokonano montażu balustrad okiennych – ich montaż był konieczny ze względu na poziom parapetów na 1 piętrze.Kontynuacja prac wykończeniowych

Kontynuowano prace wykończeniowe. Rozpoczęto montaż określonych w projekcie wnętrz elementów sufitu podwieszonego. Prowadzono dalsze prace związane z układaniem płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych. Wykonano pokrycie dwoma warstwami papy wierzchniego krycia. Przystąpiono do montażu izolacji termicznej – styropian gr. 12 cm.Dalsze prace wykończeniowe

Wykonano możnaż centrali wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu handlowców oraz pomieszczeniu socjalnym. Wykonano tynki zewnętrzne na elewacjach.

Wprowadzono fugi w przestrzenie między płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych. Zamontowano naświetle dachowe, pełniące jednocześnie funkcję wyłazu dachowego.Prace wykończeniowe c.d.

Zamontowano instalację odgromową na dachu budynku oraz przewód grzewczy w rynnie – zabezpieczający okap budynku przed gromadzeniem się lodu w sezonie zimowym.

Zamontowano drabinę wyłazową na dach oraz rury spustowe. Dokonano także montażu wewnętrznych witryn szklanych w części biurowej. Rozpoczęto montaż płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.