15 – Przebudowa budynku biurowo-socjalnego

Przebudowa budynku biurowo-socjalnego

Projekt wykonano na potrzeby niemieckiej firmy produkującej i wypożyczającej kontenery. Przebudowywany budynek biurowo-socjalny przylega do hali produkcyjnej i jest z nią połączony funkcjonalnie. Opracowanie, miało na celu zmianę układu funkcjonalnego budynku, jego modernizację oraz przystosowanie do potrzeb inwestora.

Zmieniając układ funkcjonalny obiektu zaplanowano wyburzenie większości istniejących ścianek działowych oraz zmianę i zwiększenie ilości otworów okiennych.

W parterze budynku zaprojektowaliśmy: pomieszczenie ekspozycji z przyległym pomieszczeniem biurowym i kącikiem socjalnym, w drugiej części budynku powstała cześć socjalno-sanitarna – dla pracowników hali produkcyjnej.

Na pierwszym piętrze zaprojektowaliśmy salę konferencyjną, pomieszczenia biurowe, część socjalno-sanitarną dla pracowników biurowych, oraz serwerownię.

W elewacji frontowej budynku dominującą rolę odgrywa przeszklenie pionowe – tworzące jedną całość wraz z wejściem do budynku. Elewacje są urozmaicone dużymi taflami okiennymi oraz licznym boniowaniem.

Konstrukcja:

  • Fundamenty – ławy żelbetowe – pod nowo projektowanymi ścianami oraz projektowanymi schodami zewnętrznymi i pochylnią dla osób niepełnosprawnych.
  • Nowe otwory drzwiowe i okienne – żelbetowe (w części, jako prefabrykowane L19) – filarki międzyokienne – żelbetowe.
  • Konstrukcja dachowa – zaprojektowano likwidację istniejącego stropodachu niewentylowanego, zastępując go więźbą drewnianą (bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej).

Powierzchnia użytkowa przebudowanego obiektu wynosi ok. 460 m2.

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć z prac budowlanych związanych z projektem przebudowy oraz po zrealizowaniu inwestycji.