Architektura świata

Architektura, jakże rozmaicie kształtowana w różnych krajach i epokach, stanowi dorobek kulturowy wielu pokoleń i źródło inspiracji współczesnych projektantów. W tym miejscu zapraszamy na wycieczkę w czasie i przestrzeni wraz z DR-Architektura śladami sławnych budowli i tych mniej znanych, które odwiedziliśmy osobiście.

Wszystkie prezentowane w galeriach zdjęcia są naszego autorstwa. Zamieszczamy je tutaj, by wspólnie z Państwem, gośćmi naszego serwisu, zachwycić się ich pięknem i odbyć wirtualną podróż szlakiem wspaniałych budowli architektonicznych.


Poznańska Fara

Wychodzącą ze Starego Rynku ulicę Świętosławską wieńczy monumentalna, trójkondygnacyjna fasada poznańskiej fary utrzymana w zgodzie z założeniami „wielkiego porządku”. Elewację frontową bazyliki pokrywają różowe tynki, jaskrawo kontrastujące z białymi pilastrami i wykończeniem gzymsów. Charakterystycznie dla barokowej świątyni fasada posiada dwie boczne wieże (zakończone hełmami), co odpowiada trójnawowemu układowi wnętrza. Oś nawy głównej wyznacza 16 wykonanych […]

Poznańskie Stare Miasto

Stare Miasto w Poznaniu to obszar zabudowy miejskiej zajmującej ok. 21 ha. Układ Starego Miasta wraz z centralnie położonym Starym Rynkiem został zachowany od czasu jego lokacji na prawie magdeburskim w połowie XIII wieku. Wtedy to wytyczono szachownicowy układ ulic z rynkiem na planie kwadratu. W centralnym punkcie rynku znajduje się budynek Ratusza, domki budnicze […]

Stary Browar w Poznaniu

Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar” w Poznaniu zostało wybudowane w 2003 roku na miejscu założonego w XIX wieku przez wirtemberskiego piwowara Ambrossiusa Huggera browaru. Po ojcu prowadzenie browaru przejęło jego dwóch synów i od tego czasu zwany był on Browarem Huggerów. Architektura zabudowań browarnych utrzymana była w typowym dla okresu przemysłowego stylu arkadowym, […]

Skansen w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu prezentuje zespół zabudowań wiejskich charakterystycznych dla środkowej części Polski. Układ wsi, zwanej rzędówką, ukształtował się na Mazowszu w XIX wieku. Typowe jest tu zlokalizowanie budynków wzdłuż jednej strony drogi i prostopadłe położenie pól uprawnych po drugiej. Na terenie skansenu została odtworzona typowa wieś mazowiecka, której układ prezentuje dziewięć zagród włościańskich. […]

Architektura Grudziądza

Architektura Grudziądza Grudziądz to historyczne miasto leżące na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Zachował się tu średniowieczny układ urbanistyczny Starego Miasta. Charakterystyczny dla architektury Grudziądza jest zespół XIV-to wiecznych spichrzy wzniesionych na nadwiślańskiej skarpie. Zabudowania te, wraz z przylegającymi do nich murami, stanowiły zespół fortyfikacji miejskich. Do dziś dnia z licznych bram miejskich okalających miasto przetrwała […]

Architektoniczne zabytki Płocka

Płock, niegdysiejsza stolica Polski, to miasto o przebogatej historii i upamiętniających ją zabytkach. Najdawniejszym zabytkiem architektonicznym Płocka jest, położona na Wzgórzu Tumskim, Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta sakralna budowla została wzniesiona w pierwszej połowie XII wieku w stylu romańskim. Poprzez wieki była wielokrotnie przebudowywana. Po gruntownej renowacji, według projektu architekta Stefana Szyllera, w […]

Architektura warszawskiej Pragi

Praga – centralna część prawobrzeżnej Warszawy (leżąca na wschód od Wisły), stanowiąca przed 1791 oddzielne miasto. Potocznie nazwą tą określa się znacznie większy obszar, a niekiedy nawet całą prawobrzeżną część stolicy, co zdaniem varsavianistów nie jest prawidłowe. Historyczna Praga była osadą, leżącą nad Wisłą naprzeciwko Starego Miasta i Mariensztatu, wzmiankowaną po raz pierwszy w 1432 […]

Architektura warszawskiej Pragi cz.2

Zapraszamy na kolejną część wycieczki po warszawskiej Pradze. Na prezentowanych w niniejszej galerii zdjęciach odnajdą Państwo klimat przedwojennej Pragi, kształtowany głównie przez, często zniszczone i zaniedbane, ceglane kamienice, jak np. te przy ulicy Brzeskiej, a także klasycystyczne i neoklasycystyczne budowle, z XIX i początku XX wieku. Do ciekawszych obiektów architektonicznych należą: niegdysiejsza Komora Wodna przy […]

Architektura Kairu

Spacerując po historycznych częściach Kairu, naszym oczom ukaże się miasto, jakże odmienne architektonicznie od kanonów budownictwa europejskiego. O islamskim charakterze aglomeracji świadczą liczne budowle sakralne: strzeliste wieże minaretów oraz kopuły meczetów, znacząco odróżniające się od zabudowań świeckich. Jedną z najpiękniejszych świątyń Kairu jest meczet Muhammada Alego. Za sprawą użytego do wzniesienia budowli białego wapienia, nazywany […]

Piramidy w Gizie

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli starożytnego Egiptu jest piramida Cheopsa. Jest to największa budowla wśród antycznych grobowców zbudowanych w Gizie. Piramida została wzniesiona w kształcie ostrosłupa na planie kwadratu, ma 147 metrów wysokości, a podstawa jej boku mierzy 230 metrów. Dwie pomniejsze piramidy – Chefrena i Mykerinosa – mierzą odpowiednio – 137 metrów i 65 […]

Architektura Hurghady

Jednym z częściej odwiedzanych przez polskich turystów miast w Egipcie jest Hurghada. Ten położony nad Morzem Czerwonym popularny ośrodek turystyczny w umiejętny sposób wykorzystuje walory przyrodnicze swojej okolicy. Pomimo położenia w obszarze pustynnym (co doskonale widać na prezentowanych w naszej galerii zdjęciach), miasto dynamicznie się rozwija, wkomponowując w piaskowy krajobraz coraz to nowsze osiedla. Szczególną […]

Bazylika św. Floriana w Warszawie

Bazylika katedralna św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła – kościół na warszawskiej Pradze (dzisiejsza dzielnica Praga Północ) wzniesiony w latach 1887-1904 wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, twórcy kilkudziesięciu świątyń w Polsce, który uznał go za swoje największe osiągnięcie, pierwotnie jako kościół parafialny. Ustawiony przy okrągłym wówczas placu, nazwanym później placem Weteranów 1863, przy osi […]

Zamek w Ciechanowie

Zamek w Ciechanowie – zamek zbudowany w XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III na bagnistym terenie. Jego mury o wysokości 10 m są zbudowane na planie prostokąta. W narożnikach znajdują się dwie okrągłe baszty. Zamek ciechanowski został wzniesiony w latach osiemdziesiątych XIV wieku. Najstarsze wzmianki o warowni pochodzą z roku 1429, kiedy to jego […]

Zamek w Ogrodzieńcu

Zamek Ogrodzieniec – ruiny średniowiecznego zamku leżącego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wzniesionego w XIV-XV wieku przez ród Włodków Sulimczyków, później przebudowywanego. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Ruiny leżą na „Szlaku Orlich Gniazd”, są udostępnione do zwiedzania. Ze względu na swoją nazwę, większość turystów błędnie twierdzi, […]

Zamek w Siewierzu

Zamek w Siewierzu – początkowo w Siewierzu będącym od XIII wieku siedzibą kasztelanii mieściła się warownia siedziba kasztelana prawdopodobnie usytuowana przy osadzie położonej wokół zachowanego do dziś romańskiego kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (obecnie cmentarz parafialny przy drodze szybkiego ruchu na Katowice). Znane są imiona dwóch pierwszych kasztelanów, byli to Jaksa i Wawrzyniec. Faza […]

Zamek w Będzinie

Królewski Zamek Będziński – średniowieczna warownia obronna wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. Orlich Gniazd w Małopolsce, 4,5 km od granicy ze Śląskiem, na wzgórzu nad Czarną Przemszą; wielokrotnie niszczona, odbudowana w 1956 r. Historia fortyfikacji w Będzinie sięga IX wieku. Już wtedy na Górze Zamkowej wzniesiono gród, prawdopodobnie należący do plemienia Wiślan lub […]

Barokowy kościół w Kobyłce

Kościół Świętej Trójcy w Kobyłce pod Warszawą w stylu późnego baroku. Wybudowany w latach 1736-1740 wg projektu i pod osobistym nadzorem lombardzkiego architekta Guido Antonio Longhi. Fundatorem budowy był biskup Marcin Załuski, który też konsekrował kościół w 1741 roku. Po roku 1742 sklepienie nawy głównej oraz ściany prezbiterium pokryte zostały freskami autorstwa Grzegorza Łodzińskiego. W […]

Starówka Warszawska

Stare Miasto w Warszawie to najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Rynek Starego Miasta rozmieszczony jest na planie prostokąta. Stare Miasto zostało założone na skarpie, nad brzegiem dopływu Wisły – rzeczki Kamionki, obok zamku książąt […]

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym. Pierwotnie była to rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego […]

Wiadukt kolejowy w Lewinie Kłodzkim

Wiadukt kolejowy nad doliną Bystrej i drogą krajową nr 8 / drogą międzynarodową E67 w Lewinie Kłodzkim w województwie dolnośląskim. Jednotorowy wiadukt kolejowy na niezelektryfikowanej trasie linii kolejowej nr 309 z Kłodzka do Kudowy-Zdroju wybudowany przez włoskich inżynierów w latach 1903-1905. Efektowny, wieloprzęsłowy wiadukt wykonany z kamienia ma 27 m wysokości i 102 m długości. […]